Được biết tựa game Ngạo Kiếm Mobile đã đi vào giai đoạn hoàn tất các