Khi mới hoặc chuẩn bị ra mắt thì tựa game nào cũng được PR