Tựa game mới được giới thiệu bởi Nexon Alliance X Empire được thiết kế trên