GAMOTA là công ty con của Appota, được biết đến là nhà phát hành