Không bị phai nhạt dù cho các tựa game mới liên tục đổ bộ,