Nói đến 10 website thương mại điện tử lớn nhất thế giới, các kênh bán