Mất tới 15 năm chờ đợi cuối cùng game thủ cũng được thưởng thức