Binh Khí Phổ ra mắt tại Việt Nam từ đầu năm 2018. Đây có