Được ví von như truyền nhân của huyền thoại đặt bom một thời “Bomberman”, Blast