Ngành công nghiệp game ngày càng phát triển để đáp ứng nhu cầu cũng