Là tựa game mới ra khai thác hình ảnh của “vua Kungfu” Lý Tiểu