Chẳng cần đến mạng wifi, 3G hay 4G làm gì mà bạn vẫn có