Vừa ra mắt cách đây không lâu nhưng trò chơi nhân phẩm đang hot