Gamer của tựa game mới ra măt Hiệp Khách không chỉ thể hiện tài