Ngày hôm nay 10/03, Ỷ Thiên 3D đã chính thức ra mắt Kiếm Chỉ Chung Nam