Sẽ chẳng khó khăn lắm đối với những người từng chơi qua chế độ