Bạn biết gì về nhân vật Android 21 (cô nàng người máy) trong game đối