Bối cảnh thời tiền sử, ở nơi đó anh em phải thuần hóa hoặc