Hậu trung thu, TNGH Mobile khiến cả cộng đồng bùng nổ khi tổ chức