Cách đây không lâu, Hàn Quốc đã công bốdanh sách thẻ mua được bằng