Yêu thích bộ môn thể thao vua, đặc biệt là bóng đá trong nhà