Có thể nói, ở thời điểm hiện tại các thế hệ console, những người