Sau những ngày mòn mỏi đợi chờ, NPH Gamota đã chính thức cho phép người