Dự kiến sẽ là cơn gió lạ cho dòng game ARPG, Dragon Project mang phong