Đây là trường hợp hy hữu xảy ra trong làng game Việt khi mà