Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn – những người mới lần đầu cách