Tựa game mới ra Farm Ninja thực chất là một game mobile ăn theo sự