Chào mừng Halloween, Google cũng mang đến một mini game mới cho người dùng