Heavy Gear Assault là tựa game online hành động với nền tảng đồ