Được biết đến với cái tên Heroes of Legend, Huyền thoại anh Hùng là