Đẹp trời cùng Game Mới Ra Mắt ngồi soi lại những cách, sự kiện