Người chơi sẽ chính thức được trải nghiệm 27 tướng cùng lối chơi cực