Tên gốc là Yêu Cơ Tam Quốc, bước chân vào làng game Việt dưới