Chính thức được đưa vào thử nghiệm ngày 3 tháng 6 vừa qua trên