Tựa game mobile online Manga Siêu Đẳng đã có một ngày ra mắt khá