Masquerade: The Faceless là game mới ra mắt thể loại game hành động nhập