Pokémon là kỉ niệm về ký ức tuổi thơ dữ dội và đáng nhớ.