Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cộng đồng game thủ Việt cũng được