Nintendo đã chính thức cho phép đăng ký thử nghiệm trước tựa game mobile