Mới đây NPH EA Games đã chính thức công bố thời điểm ra mắt