Gamemoiramat – Thần Kiếm 3D chính thức ấn định lịch ra mắt vào 10h