Theo thông tin mới đây thì kho tải App Store của hệ điều hành