Với hơn 1.500.000 lượt tải chỉ trong vài ngày ra mắt tại thị trường