Sử dụng sức hút của tựa game online mới ra mắt Overwatch, mới đây, hãng