Năm 2015 chuẩn bị khép lại cũng là lúc Google Play công bố những