Sau thông tin game mới PK Truyền Kỳ được mua thành công hồi đầu