Rất nhiều game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ sau khi nhận được rương phiên