Trong trường hợp điện thoại của bạn chưa được hỗ trợ sạc nhanh hoặc