Mới đây, một khảo sát, đánh giá đã bình chọn ra top 10 sân