Không có nhiều những tựa game mới ra mắt hôm nay nhưng không vì thế